Event Information

ZIiba Shirazi & Mehrdad Arabi
عاشقانه های مامان شمسی


Tickets are not available any more on persian drums. You may be able to buy tickets at the venue if available.

Returns Policy:

All sales are final (No returns)


Exchange / Upgrade Policy:

Exchange / upgrade accepted within the same event (no money back) Click here to go to the event

Exchange / upgrade accepted up to 2 hours before the event.

 داستان“عاشقانه های مامان شمسی”  یک برنامه موزیکال و استثنائی ست  که شما رابه سفری پر قصه میبرد از ۱۵۰ سال پیش تا به امروز توأم با ریزه کاری های فرهنگی و اجتماعی مردم که باطنزی شیرین بیان می شود.
 ترانه هایی از اندرونی ها ‌و محافل قدیم که در حافظه ی مامان شمسی مانده تا به نسل امروز منتقل شود. داستان“عاشقانه های مامان شمسی” ادای احترامی ست به همه بانوان آزاد منش و پیشرویی که با وجود غلبه ی جامعه سنتی، به اشاعه و‌پرورش هنر در روح جمعی خانواده و فرزندان خود پرداختند.

 

Event Flyer