Adding Content and Pages to Your Site and Top Navigation

                                          

دعوت به همکاری از فروشگاهها و مراکز ایرانی برای فروش بلیت

(فرصت استثنایی - فوری)

 

تیکتور با بیش از 9 سال سابقه در فروش بلیت رویدادهای ایرانی، و سابقه کار با بیش از 50 برنامه گذار ایرانی امروز عهده دار فروش آنلاین تقریبا تمامی برنامه های ایرانی می باشد.

تیکتور تنها فروشنده بلیت برنامه های لاس وگاس در سال 2013 و تنها فروشنده آنلاین در سال 2014 می باشد.

 

در جهت مدرنیزه کردن سیستم فروش و توزیع بلیت در جامعه ایرانی و رفاه حال برنامه گذاران و خریداران، تیکتور در جستجوی تعداد محدودی فروشگاه در مناطق مختلف می باشد که مایل به فروش بلیت هستند.

 

این یک فرصت استثنایی برای فروشگاه شماست که وارد عرصه فروش بلیت شود و نه تنها از سود فروش بلیت، بلکه از تبلیغات گسترده برنامه گذاران و تیکتور بهره گیرد. 

 

تیکتور:

1- فروشگاه شما را مجهز به دستگاه فروش بیلت می کند.

2- کارکنان شما را آموزش می دهد

3- ارتباط شما را با برنامه گذاران برقرار می کند تا بتوانید به تمامی بلیتهایی موجود بر روی سایتهای تیکتور دسترسی داشته باشید. 

 

با توجه به نزدیک شدن برنامه های کریسمس و سال نو، این پروژه باید هر چه زودتر انجام شود. لطفا در صورت تمایل هر چه زورتر با ما تماس بگیرید.

Phone: 213-537-2527

Email: Sales@Ticketor.com

Website: IraniTicket.com , Ticketor.com